Praktijkverpleegkundige

Diensten > Praktijkverpleegkundige

Ondersteuning door praktijkverpleegkundige

uniZ.org tewerkstelt specifiek opgeleide praktijkverpleegkundigen - MNA’s “Medical Nurse Assistants” met het oog op een gespecialiseerde (huisartsen)praktijkontzorging. De MNA’s bieden de artsen, als werknemers van uniZ.org, een integrale ondersteuning zodat de praktijkwerking van de artsen wordt geoptimaliseerd en de werklast kan dalen. Als pionier in Vlaanderen heeft uniZ.org, anticiperend op de visie van minister De Block, een integraal concept praktijkontzorging uitgewerkt, getest en geïmplementeerd in tientallen artsenpraktijken.

De belangrijkste troeven van een gespecialiseerde praktijkontzorging door uniZ.org zijn:

 • Tijdswinst en best practices voor de arts
  • De MNA voert specifieke gespecialiseerde taken uit waardoor de arts tijd heeft voor andere werkzaamheden
  • De arts kan zich concentreren op zijn kerntaken waardoor de kwaliteit van zijn zorgverlening stijgt
    
 • Beste zorgverlening aan de patiënt
  • De MNA staat heel dicht bij de patiënt en kan de kleinste aandachtspunten opmerken en doorgeven aan de arts
  • De MNA wordt via uniZ.org ingeschakeld in de coördinatie van de verpleegkundige zorg “op de baan”. Indien patiënten van de arts worden verzorgd door uniZ.org, kan de MNA feedback realtime doorgeven aan de arts è beter inzicht in de verpleegkundige zorg + bijsturing onmiddellijk mogelijk
    
 • Efficiëntie binnen de artsenpraktijk
  • uniZ.org heeft veel ervaring in het optimaliseren van een multidisciplinaire zorgverlening. De MNA die hiervoor specifiek is opgeleid zal in nauw overleg structurele tips aangeven die de efficiëntie binnen en de samenwerking met de artsenpraktijk optimaliseren

Voor elke arts kan uniZ.org bovendien een individueel aanbod samenstellen. Elk individueel samenwerkingsmodel wordt gebaseerd op de actuele vraag naar extra ondersteuning. De arts kan zo een individueel dienstenpakket in overleg met uniZ.org samenstellen, waaronder:

 • Optimaliseren van EMD in het kader van preventie
  (bijvoorbeeld SUMEHR’s uploaden)
 • Bloedafnames
 • EKG
 • Spirometrie
 • Vaccinaties
 • Inspuitingen en infusen
 • Preoperatieve zorgen
 • Assisteren bij gipsen, verwijderen van gipsen
 • Cryotherapie
 • Wondzorgen en wondvoorbereidingen
 • Verwijderen van hechtingen
 • Aanbrengen van Steristrips bij kleine wondes
 • Eerste zorgen en triage
 • Assisteren bij onderzoeken van kleine kinderen
 • Bloeddrukmetingen/24-uurs bloeddrukmeter aanhangen en uitlezen
 • Glycemiewaardes opmeten en opvolgen in de praktijk
 • Bezoeken van de patiënten in het ziekenhuis
 • Onderhouden van contacten met sociale diensten
  (onder andere van het ziekenhuis)
 • Assisteren bij complexe zorgen
 • Sociaal loket
 • Communicatie met thuisverpleegkundigen UniZ.org en coördinatie zorgen

Graag meer weten over praktijkverpleegkundige? Neem gerust contact met ons op.

 

 

Nieuw postgraduaat bij PXL met ondersteuning van uniZ.org "Verpleegkundige in de huisartspraktijk"

De opleiding verpleegkunde van PXL start met een nieuwe postgraduaatsopleiding: ‘Verpleegkundige in de huisartspraktijk’ en dat met de ondersteuning van zorgonderneming uniZ.org.

Dat postgraduaat 'Verpleegkundige in de huisartspraktijk' bereidt de verpleegkundige voor om als professional accuraat vanuit de huisartspraktijk, samen met de huisarts en verder met andere gezondheidswerkers, geïntegreerde kwaliteitszorg aan patiënten aan te bieden. Naast de algemeen organisatorische aspecten van een multidisciplinaire praktijk, ligt de nadruk vooral op het coachen en begeleiden van patiënten met chronische aandoeningen. Verder worden gespecialiseerde themata uitgediept zodat de verpleegkundige een integrale praktijkontzorging kan bieden. Die integrale praktijkontzorging omvat vandaag dan ook een uitgebreide kennis van software(systemen) en een kwaliteitsverhoging van de technische interventies.

Op verscheidene plaatsen is er nu reeds een verpleegkundige actief in de praktijk van huisartsen waar duidelijk blijkt dat bovenvermelde topics dagelijks de interdisciplinaire meerwaarde duiden. Het competentieprofiel van verpleegkundigen komt op die manier tegemoet aan de bestaande noden. Een verpleegkundige is geschoold in het klinisch reflecteren, het mee opbouwen van een vertrouwensrelatie met de patiënt, het bevorderen van de autonomie van de patiënt, het interdisciplinair samenwerken, preventie, enz. Al die themata worden verder uitgediept in het modulair opgebouwde postgraduaat.

Alhoewel er momenteel geen geëigende financiering is voor deze vorm van samenwerking, is de vraag van huisartsen en thuisverpleegkundigen erg groot om nog beter geschoold de kwaliteit van zorg te garanderen in een multidisciplinair samenwerkingsverband. The future starts today…

Start van het postgraduaat is op dinsdag 20 september 2016. De opleiding telt 17 lesdagen, om de 2 weken, telkens op dinsdagnamiddag.

Info:

Via coördinator van het postgraduaat: benny.claes@pxl.be

www.PXL.be

Klik hier om de folder te bekijken!